मौसम  

16 जून 2024 (रविवार) 

41°C 

तापमान: उच्चतम 41°C,

न्यूनतम 28°C 

मौसम: साफ आसमान, हल्की हवा, बारिश: 0% संभावना 

मौसम  

17 जून 2024 (सोमवार) 

42°C 

तापमान: उच्चतम 42°C 

न्यूनतम 29°C 

मौसम: साफ आसमान, हल्की हवा, बारिश: 0% संभावना 

मौसम  

18 जून 2024 (मंगलवार) 

43°C 

तापमान: उच्चतम 43°C 

न्यूनतम 30°C 

मौसम: साफ आसमान, तेज हवा, बारिश: 0% संभावना 

मौसम  

19 जून 2024 (बुधवार) 

42°C 

तापमान: उच्चतम 42°C 

न्यूनतम 29°C 

मौसम: साफ आसमान, हल्की हवा, बारिश: 0% संभावना 

मौसम  

20 जून 2024 (गुरुवार) 

41°C 

तापमान: उच्चतम 41°C 

न्यूनतम 28°C 

मौसम: साफ आसमान, मध्यम हवा, बारिश: 0% संभावना 

मौसम  

21 जून 2024 (शुक्रवार) 

40°C 

तापमान: उच्चतम 40°C 

न्यूनतम 27°C 

मौसम: थोड़ी धूप, मध्यम हवा, बारिश: 10% संभावना 

मौसम  

22 जून 2024 (शनिवार) 

39°C 

तापमान: उच्चतम 39°C 

न्यूनतम 26°C 

मौसम: थोड़ी धूप, हल्की हवा, बारिश: 20% संभावना 

मौसम  

23 जून 2024 (रविवार) 

38°C 

तापमान: उच्चतम 38°C 

न्यूनतम 25°C, 

मौसम: गरज के साथ बारिश, हल्की हवा, बारिश: 50% 

मौसम  

24 जून 2024 (सोमवार) 

37°C 

तापमान: उच्चतम 37°C 

न्यूनतम 24°C 

मौसम: गरज के साथ बारिश, तेज हवा, बारिश: 60% संभावना 

मौसम  

25 जून 2024 (मंगलवार) 

36°C 

तापमान: उच्चतम 36°C 

न्यूनतम 23°C 

मौसम: साफ आसमान, हल्की हवा, बारिश: 10% संभावना